Loes Rameckers

• 5-12-1991 - † 11-10-2006

Veranderingen aan het kruispunt

kruisingaanpassing 1Eigenlijk al direct na het ongeluk gingen er stemmen op dat de verkeerssituatie veranderd zou moeten worden omdat die gewoon onveilig was en dat al heel lang zo was, terwijl door de toenemende verkeersdruk de risico's alleen maar toenamen.
Enkele krantenartikelen die te vinden zijn onder het menu 'media' geven hier blijk van.

Het bleef niet bij praten. Plannen kregen concrete vorm en een en ander zou nog voor de bouwvakvakantie 2007 gereed moeten zijn.
Overigens werden wij, als ouders van Loes, al in vroeg stadium en ruim voordat de uitwerking van de plannen in de pers verscheen, door de politie op de hoogte gebracht van wat er allemaal ging veranderen. Dit hebben we bijzonder gewaardeerd. Sowieso zijn we steeds erg zorgvuldig en persoonlijk benaderd door de politie over alles wat met Loes en de afwikkeling van het ongeluk te maken had, wat erg fijn was. Maar dit terzijde.
Onderstaand volgen enkele artikelen die verschenen in de pers over de reconstructie van het kruispunt.

09 februari 2007, Limburgs Dagblad

Verkeerssituatie bij Sint Jan Hoensbroek wordt aangepast

Nog voor de bouwvak moet het gevaarlijke kruispunt Patersweg-Trichterweg (Allee-Akerstraat Noord van noord naar zuid) in Hoensbroek veiliger zijn. Een werkgroep met mensen van de gemeentes Heerlen, Brunssum, ROVL en politie presenteren binnenkort een aantal aanpassingen die het voor de schoolgaande jeugd van het Carboon College, locatie Sint Jan veiliger maken om daar te fietsen.

De volgende informatie komt van de site van het ROVL:

De kruising Patersweg-Akerstraat Noord is een zeer drukke kruising. Op 11 oktober 2006 verongelukte op deze kruising een leerlinge van het Carbooncollege. Mede naar aanleiding van dit ongeval willen de gemeenten Heerlen en Brunssum, samen met politie, de school, Woonpunt en het ROVL de kruising veiliger maken.

Een oplossing voor de gevaarlijke situaties die zich op deze kruising voordoen kan alleen effectief zijn als er tegelijkertijd iets gebeurt aan de kruising zelf (infrastructuur), aan de educatie en voorlichting gebruikers (o.a. de leerlingen) en aan handhaving door de politie. Het streven is om de aanpassingen en actiepunten gereed te hebben voor het nieuwe schooljaar.
Er lag een eerste voorstel om de kruising aan te passen: onder andere de stromen van de auto's en fietsers door verkeerslichten scheiden en bredere stroken voor de fietsers. Het Carbooncollege wil graag een bijdrage leveren in de educatie. Daarnaast onderzoekt de school met de werkgroep welke andere acties nodig zijn. Er zal in de vorm van een klankbordgroep ook met de leerlingen overlegd worden.
Misschien zou het krap worden, maar de planning was toch om de aanpassingen voor het nieuwe schooljaar gerealiseerd te hebben. Het voorstel van de werkgroep werd tegelijkertijd bij de colleges van de twee betrokken gemeenten aangeboden.

In het Limburgs Dagblad, editie Oostelijke Mijnstreek stond woensdag 20 juni 2007 onderstaande foto.
De aanpassingen van de kruising zijn in volle gang.

kruisingaanpassing 1

In het Limburgs Dagblad van woensdag 19 september 2007 stond het volgende artikel:

fietser tellen af